...
🧠 Blog poświęcony jest tematowi VPN i bezpieczeństwa, prywatności danych w Internecie. Rozmawiamy o aktualnych trendach i nowościach związanych z ochroną.

IP w enkapsulacji IP — ostateczny przewodnik

49

Gdy dane są przesyłane z jednego węzła do drugiego w sieci, są one hermetyzowane. Pakiety danych są enkapsulowane po stronie nadawcy i dekapsułowane po stronie odbiorcy. Enkapsulacja IP w IP w różnych warstwach dodaje różne cechy i funkcjonalności do transmisji.

Enkapsulacja jest wiodącą funkcją większości modeli sieci, takich jak modele TCP/IP i OSI. Protokół IP w IP jest szeroko stosowany ze względu na niższy narzut i mniejszą liczbę warstw, które są hermetyzowane. Istnieją również pewne ograniczenia, takie jak IP w tunelu IP nie może przenosić ruchu multicast lub protokołu IPv6 między sieciami.

Oto wszystkie podstawy enkapsulacji IP-in-IP oraz przegląd procesu.

IP w definicji enkapsulacji IP

IP w enkapsulacji IP to protokół używany do enkapsulacji jednego pakietu IP w innym pakiecie IP. Aby to zrobić, zewnętrzny nagłówek pakietu IP ma adres IP źródła, który jest punktem wejścia tunelu ruchu. Docelowy adres IP to punkt wyjścia.

W sieci pakiet jest najmniejszą jednostką danych, a podstawowy pakiet danych zawiera w nagłówku informacje zarówno o odbiorcy, jak i nadawcy. Enkapsulacja to proces, w którym protokół jest dodawany do nagłówka pakietu. W ten sposób, gdy dane wchodzą do tunelu transportowego, nie są już nazywane danymi, lecz segmentami. A kiedy segment otrzymuje warstwę sieciową, nazywa się go pakietem.

Enkapsulacja w protokołach sieciowych

Jednym z typowych przykładów enkapsulacji w protokołach sieciowych są protokoły IPv4 i IPv6. Załóżmy, że używasz protokołu IPv6 dla pakietów danych, ale twój router obsługuje tylko IPv4. Teraz nie ma możliwości, aby informacje były przesyłane z powodu różnych protokołów.

Tutaj wkracza IP w enkapsulacji IP. Dzięki enkapsulacji możesz dodać jeden pakiet IP do innego, aby informacje mogły przechodzić płynnie, bez żadnych blokad.

Proces enkapsulacji

W przypadku powyższego przykładu, bierzemy pakiet danych IPv6, który nie jest obsługiwany przez router, a następnie pakujemy nowy pakiet odbiorczy w nowy pakiet o nazwie IPv4. Nie zmieniamy pakietu IPv6 i pozostaje on nienaruszony.

Ponieważ router obsługuje IPv6, podczas procesu enkapsulacji dodajemy nowy 20-bajtowy nagłówek IP, w którym będziemy mieli 32-bitowy adres IP zarówno dla źródła, jak i miejsca docelowego pakietu. W ten sposób adres IP zostaje zamknięty w innym adresie IP.

Fizyczny widok procesu IP krok po kroku w enkapsulacji IP

Oto fizyczny widok całego procesu:

(Zdjęcie: GeeksforGeeks)

  • Na powyższym diagramie A do F to wszystkie routery w sieci. Tutaj routerem źródłowym jest A, a routerem końcowym docelowym jest F. Innymi słowy, pakiet danych jest generowany na routerze A i musi dotrzeć do routera źródłowego F.
  • Po pierwsze, pakiet IP dociera od A do B bez żadnych problemów, ponieważ oba obsługują IPv6. Jednak router C nie obsługuje protokołu IPv6 i obsługuje tylko protokół IPv4. W tym momencie nagłówek IP nie jest zmieniany, a do oryginalnego pakietu dodawany jest nowy pakiet danych. Tutaj źródło jest wybierane jako B, a węzeł końcowy jako E. Oznacza to, że B dodaje IPv4 do pakietu, ponieważ C obsługuje tylko ten protokół.
  • B jest połączony z A przez IPv6 iz C przez IPv4. Oznacza to, że router B obsługuje oba protokoły.
  • Enkapsulowany pakiet danych dociera do routera D i tam łącze kończy się, ponieważ E obsługuje IPv6. Tutaj węzeł może bezpośrednio uzyskać dostęp do rzeczywistego pakietu IPv6.

W ten sposób proces enkapsulacji działa z routerami obsługującymi różne wersje adresów IP. Dzięki tej technice różne typy adresów IP są łatwo przesyłane przez sieci.

Proces enkapsulacji TCP/IP krok po kroku

Enkapsulacja danych wykorzystuje w sieci model TCP/IP lub OSI, a transmisja odbywa się przez różne warstwy. Dane są enkapsulowane po stronie nadawcy, dzięki czemu mogą transmitować we właściwy sposób. Podobnie po stronie odbiorcy dane są dekapsułowane.

Przyjrzyjmy się procesowi na każdym końcu.

Proces enkapsulacji po stronie nadawcy

Często zadawane pytania dotyczące enkapsulacji IP

IP w IP to protokół tunelowania używany do enkapsulacji pakietów danych w innych pakietach IP. Jednak protokół IP-in-IP nie VPN. Głównym celem IP-in-IP jest ustawienie tras sieciowych, które nie są normalnie dostępne.

Ruch IPIP występuje, gdy dwie wewnętrzne podsieci IPv4 łączą się przez publiczny Internet IPv4. Ma niski narzut, ale może być używany tylko do przesyłania ruchu unicast IPv4. Przez ten tunel nie można wysyłać ruchu multiemisji. Obsługuje zarówno IP over IP, jak i MPLS over IP.

W przypadku enkapsulacji TCP/IP podczas transmisji dane są przenoszone z górnej warstwy stosu protokołów TCP/ICP do warstwy niższej. Każda warstwa zawiera pakiet istotnych informacji wraz z rzeczywistymi danymi, zwany „nagłówkiem".

Enkapsulacja danych w różnych warstwach (TCP/IP) dodaje różne funkcje do transmisji. Najważniejszą z nich jest dodatkowe bezpieczeństwo i niezawodność danych przesyłanych między dwoma węzłami w sieci.

Protokół IP w IP zapewnia tunelowanie w Mobile IP poprzez ustanowienie wirtualnego potoku dla pakietów danych między wejściem tunelu a punktem końcowym. Osiąga się to poprzez proces zwany enkapsulacją, w którym pakiet danych jest przesyłany przez tunel, a jeden pakiet IP jest enkapsulowany w innym pakiecie IP.

Wniosek

IP w enkapsulacji IP to proces, który dodaje dodatkowe informacje do pakietu danych. Dodatkowe informacje można dodać do nagłówka stopki danych. Ma to na celu dodanie niektórych funkcji i funkcjonalności. Służy do dodawania odpowiedniego sekwencjonowania danych, kontroli przepływu, sieci, kontroli przeciążenia, wykrywania błędów i innych.

Na tym blogu wyjaśniliśmy wszystko, co musisz wiedzieć o tym procesie. Jeśli masz jakieś pytania, daj nam znać w komentarzach poniżej.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów