...
🧠 Blog poświęcony jest tematowi VPN i bezpieczeństwa, prywatności danych w Internecie. Rozmawiamy o aktualnych trendach i nowościach związanych z ochroną.

Australijskie przepisy dotyczące prywatności w Internecie (aktualizacja z 222)

2

Australia jest aktywnym członkiem sojuszu 5 Eyes, w tym USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Dlatego rząd australijski ma dostęp do wielu danych online ze względu na bezpieczeństwo narodowe. Ze względu na takie okoliczności istnieją pewne obawy co do adekwatności obecnych ram prawnych i przepisów do ochrony prywatności obywateli Australii w Internecie.

Jako osoba fizyczna Twoim obowiązkiem jest chronić siebie w Internecie i chronić swoje dane osobowe. Aby dać ci wyobrażenie o stanie prywatności online w Australii, oto krótki przegląd przepisów dotyczących prywatności online w Australii, o których musisz wiedzieć.

Federalna Ustawa o Prywatności 1988

Federalna ustawa o prywatności z 1988 r. jest jednym z najważniejszych przepisów w Australii, które dotyczą prywatności obywateli w Internecie. Ustawa ta skupia się na ochronie prywatności obywateli Australii przez organizacje prywatne. Obejmuje firmy o rocznych obrotach 3 mln USD lub więcej. Obejmują one:

 • Prywatne firmy z sektora zdrowia
 • Prywatni operatorzy lokali mieszkaniowych
 • Kredytodawcy i organy sprawozdawcze kredytowe
 • Wykonawcy świadczący usługi na podstawie umowy z rządem australijskim
 • Firmy, które sprzedają lub kupują dane osobowe w internecie (w tym w ciemnej sieci).

Jeśli Twoja firma należy do jednej z wyżej wymienionych kategorii, musisz działać zgodnie z trzynastoma australijskimi zasadami prywatności (APP). Zasady te stanowią ramy dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez firmy w Australii.

Jeśli Twoja organizacja spełnia kryteria, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z wytycznymi Australian Privacy Principles (APP). Oto kilka kluczowych zasad dotyczących ochrony danych online dla firm:

 • Dane osobowe powinny być gromadzone „wyłącznie w sposób zgodny z prawem i uczciwy, a nie w bezzasadnie nachalny sposób".
 • Organizacje muszą „podjąć rozsądne kroki”, aby zapewnić ochronę danych osób.
 • Organizacjom nie wolno ujawniać ani wykorzystywać danych osobowych osób fizycznych w żaden inny sposób niż główny cel ich gromadzenia.
 • Organizacje powinny podjąć rozsądne kroki, aby zapewnić ochronę gromadzonych przez siebie danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem i ujawnieniem.
 • Jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane, organizacja powinna podjąć kroki w celu „trwałej deidentyfikacji” informacji.

Oto kilka ważnych kwestii, którymi muszą się kierować firmy. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli Twoja firma nie jest objęta ustawą o prywatności z 1988 r., powinieneś obchodzić się z danymi użytkownika z ostrożnością i należytą starannością.

Naruszenia danych podlegające zgłoszeniu (NDB)

Od marca 2022 r. każda organizacja musi przestrzegać schematu zgłaszania naruszeń danych (NBD). Jeśli organizacja stanie w obliczu naruszenia danych, musi powiadomić osoby fizyczne i Biuro Australijskiego Komisarza ds. Informacji (OAIC).

Naruszenia danych mają miejsce, gdy organizacja traci dane osobowe, które mogą zostać ujawnione. Dzieje się tak, gdy baza danych firmy zostanie zhakowana lub dane osobowe zostaną skradzione lub utracone.

Prawa jednostki wynikające z ustawy o prywatności

Wydawać by się mogło, że ustawa o prywatności obejmuje tylko organizacje i agencje. Nie, australijskie przepisy zapewniają również osobom fizycznym kontrolę nad wykorzystaniem ich danych osobowych i wykorzystaniem danych.

Ustawa o prywatności przyznaje osobom fizycznym następujące prawa:

 • Dowiedz się, w jaki sposób Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez organizacje.
 • Poproś o dostęp do swoich danych osobowych i danych.
 • Poproś organizacje o poprawienie wszelkich danych osobowych, które wymagają poprawienia.
 • Ukryj swoje prawdziwe imię, ponieważ masz wybór, aby się nie identyfikować.
 • Przestań otrzymywać bezpośrednie wiadomości od organizacji reklamujących produkt.
 • Złóż skargę na organizację, która narusza ustawę o ochronie prywatności w zakresie wykorzystywania Twoich danych osobowych.

Internetowa reklama behawioralna

Ukierunkowana i behawioralna reklama internetowa znacznie się rozwinęła w ostatnich latach dzięki postępowi w technologiach internetowych i świecie cyfrowym. Ustawa o prywatności pozwala organizacjom na wykorzystywanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Jednak organizacja musi uzyskać treść osoby przed wykorzystaniem takich danych. Ponadto podmiot ma prawo zrezygnować z tego i wysłać prośbę o nieotrzymywanie żadnych materiałów marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-a, rozmowy telefonicznej itp.

Ochrona danych osobowych użytkownika online

Istnieje wiele sposobów, w jakie osoby fizyczne mogą chronić swoje dane osobowe online przed gromadzeniem i wykorzystywaniem przez władze i organizacje prywatne. Aby oszczędzić Ci kłopotów, oto kilka najlepszych sposobów ochrony Twoich działań online:

 • Korzystaj z najwyżej ocenianej usługi VPN
 • Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi bez VPN
 • Nie udostępniaj danych osobowych na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i innych.
 • Użyj silnego hasła i zachowaj je w tajemnicy.
 • Pozbywając się komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, bezpiecznie pozbywaj się swoich danych osobowych

Chroń swoją prywatność w Internecie w Australii

Ustawa o znakach towarowych z 1995 r.

Trade Marks Act 1995 (Commonwealth) chroni znaki towarowe marek przed powielaniem. Możesz używać znaków towarowych firmy do porównywania różnych marek lub usług, ale nie możesz ich używać do podszywania się pod markę w jakikolwiek sposób. To samo dotyczy informacji, które podajesz. Wprowadzanie w błąd użytkowników fałszywymi informacjami o marce jest przestępstwem.

Zgodnie z australijskim prawem o zniesławieniu możesz również pozwać osobę, która publikuje fałszywe informacje o Twojej firmie, które szkodzą jej reputacji. Możesz pozywać dwa rodzaje zniesławienia, za które możesz zostać pozwany:

 • Oszczerstwo: Fałszywa komunikacja ustna i pisemna szkodliwa indywidualnej reputacji.
 • Zniesławienie:  Publikowanie fałszywej reputacji w formie pisemnej.

Australijskie przepisy dotyczące prywatności w Internecie: przykład z życia

W marcu 2020 r. australijski komisarz ds. informacji pozwał Facebooka za naruszenie prywatności, które naruszyło prywatność 300 000 Australijczyków. Dane obejmowały imiona i nazwiska osób, adresy e-mail, lokalizacje, listę znajomych, wiadomości na Facebooku i polubienia.

Australijski komisarz ds. informacji powiedział, że dane osobowe australijskich użytkowników zostały bezprawnie ujawnione aplikacji o nazwie This Is Your Digital Life (TIYGL), naruszając ustawę o prywatności z 1988 r.

Najbardziej niepokojącą sytuacją związaną z tym incydentem jest to, że Facebook wiedział o tym i w ogóle nie poinformował o tym swoich użytkowników. W wyniku naruszenia prywatności Facebook został postawiony w obliczu poważnych zarzutów i grzywny w wysokości ponad 500 miliardów dolarów.

Przyszłość prywatności i praw w Internecie w Australii

Obecna pandemia koronawirusa zmieniła normę i zmusiła firmy do drastycznych zmian w codziennej działalności biznesowej. Organizacje gromadzą i wykorzystują te informacje, aby poradzić sobie z pandemią i wdrożyć odpowiednie środki.

W świetle tej sytuacji Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) zasugerowała, że ​​należy dostosować definicję „danych osobowych”, aby zrobić miejsce na informacje techniczne, takie jak adresy IP, geolokalizacja i inne. Aby chronić swoją prywatność w Internecie, sugerujemy korzystanie z VPN w Australii. Możesz także skorzystać z darmowych VPN dla Australii, jeśli nie masz ochoty na prywatność.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów