...
🧠 Blogi on omistettu VPN: n ja turvallisuuden, internetin tietosuojan aiheelle. Puhumme ajankohtaisista trendeistä ja uutisista, jotka liittyvät suojeluun.

Mikä on verkkokerros?

51

Internetin mahdollistavat verkko-verkkoyhteydet. "Verkkokerros" osallistuu Internet-viestintäprosessin toteuttamiseen ja mahdollistaa näiden yhteyksien datapakettien lähettämisen ja vastaanottamisen eri verkkojen välillä.

7-kerroksisessa OSI-mallissa, josta keskustelemme myöhemmin, verkkokerros tulee numeroon. 3 Yksi tärkeimmistä tällä kerroksella käytetyistä protokollista on Internet Protocol (IP) sekä lukuisia muita reititys-, testaus- ja salausprotokollia.

Mikä on verkkokerros ja miten se toimii?

Kahden tai useamman toisiinsa kytketyn tietokonelaitteen ryhmää kutsutaan verkoksi. Kaikki verkon laitteet on yleensä kytketty keskuskeskittimeen, kuten reitittimeen.

Verkossa voi olla myös aliverkkoja tai pienempiä verkon osia. Tämä aliverkko helpottaa suurten verkkojen tuhansien IP-osoitteiden ja kytkettyjen laitteiden hallintaa, kuten Internet-palveluntarjoajien toimittamia.

Internetiä voidaan pitää suurena pienempien verkkojen verkostona. Verkoissa on miljoonia tietokoneita, jotka on kytketty toisiinsa, ja sitten nämä verkot yhdistetään muihin verkkoihin. Tämän kiertymisprosessin kautta nämä tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa riippumatta niiden välisestä etäisyydestä.

Jokainen prosessi yhteentoimivissa yhteyksissä suoritetaan verkkokerroksessa. Näitä ovat datapakettien reitin asettaminen, palvelimen aktiivisuuden tutkiminen eri verkossa sekä IP-datapakettien huomioiminen ja vastaanottaminen muista verkoista.

Kaikkein tärkein on tämä viimeinen prosessi, sillä suurin osa Internet-liikenteestä ohjataan IP:n kautta.

Mikä on verkkokerroksen esimerkki?

Oletetaan, että John ja Anna ovat yhteydessä yhteiseen lähiverkkoon (LAN) ja John haluaa kommunikoida Annan kanssa. Koska molemmat ovat yhteydessä samaan verkkoon, John voi lähettää viestin suoraan Annan tietokoneelle.

Jos Anna on kuitenkin yhteydessä toiseen lähiverkkoon, joka sijaitsee kilometrien päässä, Johnin viestin on päästävä Annan verkkoon ennen kuin se näkyy hänen tietokoneessaan, mikä on verkkokerroksen prosessi.

Mitkä ovat verkon 7 kerrosta? – OSI malli

Open Systems Interconnection (OSI) -malli määrittää, kuinka internet toimii. Tämä malli jakaa tiedon lähettämiseen liittyvät menettelyt seitsemän kerroksen läpi Internetissä.

Jokainen verkkokerroksen toiminto on määritelty datan valmistelemiseksi siirrettäväksi kaapeleiden, johtojen ja radioaaltojen kautta bittien muodossa.

On aiheellista mainita, että OSI-malli on nonfiguratiivinen käsitteellistäminen menettelyistä, jotka saavat Internetin toimimaan, ja mallin päättäminen ja soveltaminen todelliseen Internetiin voi olla subjektiivinen prosessi.

OSI-malli auttaa ihmisiä puhumaan verkkolaitteistoista ja protokollista, määrittelemään, mitä protokollia mikä laitteisto ja ohjelmisto käyttävät, ja antaa karkean käsityksen Internetin toiminnasta. Se ei kuitenkaan ole joustamaton vaiheittainen määritelmä Internet-yhteyksien tavallisesta toiminnasta.

Alla on OSI-mallin seitsemän kerrosta.

OSI-malli vs. TCP/IP-malli

TCP/IP-malli on korvaava malli Internetin toiminnalle. Se jakaa liittyvät prosessit neljään kerrokseen seitsemän sijaan ja käyttää erilaisia ​​verkkokerroksen protokollia.

Vaikka jotkut väittävät, että TCP/IP-malli heijastaa paremmin Internetin toimintaa nykyään, OSI-mallia käytetään kuitenkin laajasti Internetin ymmärtämiseen. Molemmilla malleilla on omat hyvät ja huonot puolensa.

TCP/IP-mallin neljä kerrosta on esitetty alla.

Ihmettelet varmasti, missä ovat OSI-mallin kerrokset 5 ja 6 TCP/IP-mallissa. Jotkut lähteet uskovat, että OSI-mallin kerroksilla 5 ja 6 olevia prosesseja joko ei enää tarvita nykypäivän Internetissä tai ne sopivat kerroksiin 7 ja 4 (merkitty kerroksiksi 4 ja 3 TCP/IP-mallissa).

Saatat esimerkiksi ajatella, että OSI-kerros 5, "istunnot" on tarpeeton, koska TCP-protokolla avaa ja pitää istunnot OSI-kerroksessa 4, eikä se näy TCP/IP-mallissa.

Myös HTTPS-salausta ja salauksen purkamista voidaan pitää sovelluskerroksen prosessina (OSI-kerros 7 tai TCP/IP-kerros 4) eikä esityskerroksen prosessina (OSI-kerros 6).

Mitä eroa on "verkko"- ja "Internet"-kerroksen välillä?

TCP/IP-mallissa ei ole "verkkokerrosta". OSI-mallin verkon kerros muistuttaa melkein TCP/IP-mallin Internet-kerrosta. OSI-mallissa kerros 3 on verkkokerros, kun taas TCP/IP-mallissa Internet-kerros on kerros 2.

Toisin sanoen molemmat kerrokset ovat samankaltaisten asioiden kaksi nimeä, mutta ne ovat peräisin Internetin eri toimintamalleista.

UKK

Merkittävin kerroksessa 3 käytetty protokolla on IP tai Internet Protocol. Se on standardi pakettien reitittämiseen eri verkkojen välillä Internetissä.

Verkkopaketti on pieni osa dataa, joka lähetetään Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) -verkkojen kautta. Paketissa on kaksi osaa, otsikko ja runko.

Verkkokerros on jaettu kahteen alikerrokseen, reitityskerrokseen, joka hoitaa datapakettien siirron lähteestä kohteeseen, ja kapselointikerrokseen, joka hoitaa pakettien muodostamisen.

Kuten fyysinen ja MAC-kerros, se on osa IoT-viitearkkitehtuurin infrastruktuurikerrosta. Tämä kerros on vastuussa datapakettien osoittamisesta ja reitittämisestä.

Johtopäätös

Tässä artikkelissa tarkastelimme verkkokerrosta. Olemme myös keskustelleet verkkokerroksen protokollista, jotta tunnet hyvin TCP/IP- ja OSI-mallin eri kerrokset, verkkokerroksen ja Internet-kerroksen välisen eron sekä OSI-mallin vs. TCP/IP-malli kokonaisuudessaan.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja