...
🧠 Blog poświęcony jest tematowi VPN i bezpieczeństwa, prywatności danych w Internecie. Rozmawiamy o aktualnych trendach i nowościach związanych z ochroną.

Co to jest podwójna sieć VPN?

31

Technologie i konfiguracje VPN ewoluowały na przestrzeni lat, przynosząc innowacyjne funkcje zaprojektowane z myślą o rozwiązywaniu współczesnych problemów i wyzwań, przed którymi stoi przeciętny użytkownik Internetu.

Double VPN, choć w żadnym razie nie nowy pomysł, stał się ostatnio bardziej popularny po tym, jak niektórzy znani dostawcy VPN zaczęli oferować tę konfigurację jako wbudowaną funkcję w swoich klientach.

Ale czym dokładnie jest Double VPN, jakie są różne rodzaje tej formy połączenia VPN, a co najważniejsze, jakich korzyści można oczekiwać dzięki konfiguracji Double VPN?

Są to częste pytania w głowach użytkowników VPN, którzy słyszeli o terminie „Double VPN", ale nie znają szczegółowo mechanizmów leżących u jego podstaw.

Ten artykuł jest próbą uświadomienia użytkownikom, na czym polega fantazyjnie brzmiący Double VPN. Możesz także sprawdzić najlepszą sieć VPN na 2022 rok.

Co robi Double VPN?

Koncepcja podwójnej sieci VPN jest niezwykle prosta: zamiast przenosić ruch internetowy przez jeden serwer VPN, podwójne połączenie VPN kieruje ruch przez dwa serwery VPN, dwukrotnie szyfrując dane.

Podróż Twojego ruchu internetowego w konfiguracji podwójnej sieci VPN wygląda następująco: dane z urządzenia użytkownika są szyfrowane i wysyłane do pierwszego serwera VPN. Ten serwer ponownie szyfruje Twoje dane i przekierowuje je na drugi serwer VPN (który sam może je ponownie zaszyfrować lub nie, w zależności od długości Twojego łańcucha VPN). Drugi serwer w końcu odszyfrowuje Twoje dane, a następnie przekazuje je do miejsca docelowego serwer (strona internetowa, którą chcesz odwiedzić) w bezpieczny sposób.

Ponieważ zaangażowane są dwa serwery, twój adres IP jest zmieniany dwukrotnie, a twój zasięg online jest rozproszony na dwóch oddzielnych, zdalnie zlokalizowanych serwerach, a nie tylko na jednym, oprócz dwukrotnego powtórzenia procesu szyfrowania. Ta konfiguracja znacznie zwiększa bezpieczeństwo, ale dodatkowe szyfrowanie odbywa się kosztem szybkości.

Obejmuje to podstawową koncepcję podwójnej sieci VPN.

Rodzaje konfiguracji podwójnego VPN/Multihop

Zasadniczo Double VPN to forma łączenia VPN, znana również jako kaskadowanie VPN lub multihop. W konfiguracji podwójnej sieci VPN łańcuch składa się z dwóch serwerów VPN. Ale tę koncepcję można rozszerzyć, tworząc łańcuch VPN składający się z wielu połączeń VPN, wszystkie połączone razem w sieć.

W tych konfiguracjach „wieloskokowych” ruch VPN może przepływać przez trzy, cztery, a nawet więcej oddzielnych sieci VPN, zanim dotrze do miejsca docelowego.

Zwykle używane są dwa tryby multihoppingu: łańcuchy kaskadowe i zagnieżdżone.

Kaskadowe połączenie VPN

Typ kaskadowego połączenia VPN zazwyczaj odnosi się do konfiguracji, w której używane są co najmniej dwa serwery VPN z jednej głównej usługi VPN. W tej konfiguracji ruch przechodzi przez wiele różnych serwerów tego samego dostawcy, zanim dotrze do miejsca docelowego. Z każdym serwerem lub „przeskokiem” przypisywany jest nowy adres IP.

Ogólnie rzecz biorąc, im więcej serwerów przekierujesz, tym więcej razy Twój adres IP zostanie przetasowany. Zwróć uwagę, że w połączeniu kaskadowym istnieje wiele serwerów, ale usługa lub dostawca VPN jest jeden.

Zagnieżdżone połączenie łańcuchowe

W zagnieżdżonym połączeniu łańcuchowym do utworzenia połączenia używana jest więcej niż jedna usługa VPN . Oznacza to, że używane są usługi dwóch lub więcej oddzielnych dostawców, a następnie konfigurowane w taki sposób, aby jedna sieć VPN działała nad innymi.

Konfiguracja łańcucha zagnieżdżonego jest bardziej skomplikowana w konfiguracji niż inne i wymaga pewnej wiedzy technicznej w celu pomyślnego ustanowienia. W związku z tym nie jest tak powszechny jak systemy kaskadowe.

Różnica między cebulą przez VPN a DoubleVPN/Multihop

Nie tylko serwery VPN można łączyć kaskadowo w szereg, tworząc bardziej ukrytą warstwę połączenia internetowego. Inną powszechną metodą dostępu do sieci przy stosunkowo większej prywatności i anonimowości jest przeglądarka Tor.

Tor jest skrótem od The Onion Router i jest to w zasadzie zdecentralizowana sieć węzłów, które wielokrotnie szyfrują Twój ruch, rozpraszając Twój ślad i zwiększając Twoje bezpieczeństwo dzięki serii szyfrowania.

Ogólnie rzecz biorąc, Tor jest bardziej popularny przeciwko blogerom i dziennikarzom, którzy są zastraszani przez rząd za zgłaszanie jakiejkolwiek historii lub problemu, który może być krytyczny lub obraźliwy dla tych władz.

Możliwe jest połączenie mocy Tora i VPN, aby zwiększyć bezpieczeństwo w sieci i prywatność do poziomu wyższego niż którykolwiek z tych dwóch technologii mógłby zapewnić, gdyby był używany samodzielnie. Jest to połączenie VPN, a Tor jest oznaczony jako Onion over VPN przez niektórych dostawców, takich jak NordVPN.

Cebula przez VPN różni się od połączeń typu double VPN i multihop. W Onion over VPN dane użytkownika przepływają przez sieć VPN i sieć cebulową – dwie oddzielne technologie. Jednak podwójny VPN lub multihop to konfiguracja składająca się wyłącznie z serwerów VPN bez udziału żadnych węzłów cebuli.

Jest to kluczowa różnica między tymi dwoma typami łączenia sieci.

Konfigurowanie podwójnego VPN

Istnieje kilka opcji konfiguracji podwójnej sieci VPN, które obejmują szereg poziomów trudności.

1 Użyj VPN z wbudowaną funkcją Double VPN

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z usługi VPN, która jest wyposażona w funkcję podwójnego VPN jako część swojego pakietu. Aktywacja tej funkcji pozwoli Ci połączyć się z jednym serwerem jako węzłem wejściowym i drugim serwerem jako węzłem wyjściowym.

Na przykład przy włączonej podwójnej sieci VPN dostawca umożliwi połączenie za pośrednictwem łańcucha serwerów składającego się z połączenia Holandia-Szwajcaria. Oznacza to, że Twój ruch najpierw wejdzie na serwer holenderski, a następnie zostanie przekierowany do serwera docelowego przez Szwajcarię, otrzymując dwa różne adresy IP na każdym etapie połączenia.

2 VPN + połączenie routera

Jeśli nie masz sieci VPN z wbudowaną funkcją podwójnej sieci VPN, do skonfigurowania podwójnego połączenia VPN można użyć kombinacji VPN + router.

Ta metoda polega na skonfigurowaniu VPN na routerze, a następnie na urządzeniu. W tej konfiguracji ruch będzie zawsze podążał za łańcuchem VPN, który zaczyna się od routera i kończy na drugim kliencie VPN skonfigurowanym na urządzeniu.

Ale może to zadziałać tylko wtedy, gdy najpierw wiesz, jak skonfigurować VPN na routerze.

3 Maszyna wirtualna

Jest to jedna z najbardziej wymagających technicznie metod konfiguracji podwójnej sieci VPN. Zasadniczo polega na użyciu oprogramowania takiego jak VirtualBox lub Hyper-V do zainstalowania wirtualnego systemu operacyjnego w bieżącym systemie operacyjnym.

Po zainstalowaniu dwóch systemów operacyjnych w ten sposób, możesz włączyć klienta VPN z głównego systemu operacyjnego, a następnie podłączyć drugiego klienta VPN z wirtualnego systemu operacyjnego.

Powinieneś zobaczyć, że adres IP, który otrzymasz na maszynie wirtualnej, odpowiada adresowi IP serwera VPN, z którym jesteś połączony z oryginalnego systemu operacyjnego.

Pamiętaj, że musisz mieć potężny komputer z mocnym procesorem i dużą pojemnością pamięci RAM, aby móc stabilnie uruchomić wirtualny system operacyjny. Sama instalacja maszyny wirtualnej obciąża komputery.

Wiele procesów szyfrowania, deszyfrowania i tunelowania VPN działających między dwoma systemami operacyjnymi jeszcze bardziej obciąży Twój system.

Dlatego ta metoda powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy masz pewność, że system może obsłużyć maszynę wirtualną.

4 dodatek do przeglądarki + klient VPN

Wielu dostawców VPN oferuje rozszerzenia przeglądarki wraz z klientami stacjonarnymi. Możesz skorzystać z rozszerzeń przeglądarki, aby utworzyć łańcuch VPN składający się z klienta i dodatku.

Nie jest to dokładnie prawdziwe podwójne połączenie VPN, ponieważ rozszerzenia przeglądarki tylko szyfrują sesje przeglądania, pozostawiając inne programy i aplikacje takimi, jakie są.

Co więcej, rozszerzenia przeglądarki oferowane przez większość dostawców to serwery proxy, więc otrzymasz łańcuch składający się z VPN i proxy, a nie z połączenia typu VPN przez VPN.

Niemniej jednak jest to nadal najłatwiejsza metoda dodawania dodatkowej warstwy ochrony do sesji przeglądania online.

5 zagnieżdżonych łańcuchów z różnymi dostawcami

Wszystkie powyższe metody konfiguracji podwójnej sieci VPN można wykonać przy użyciu różnych serwerów jednego dostawcy VPN lub przy użyciu wielu dostawców VPN z własnymi oddzielnymi sieciami połączonymi ze sobą dowolną z opisanych powyżej metod.

Ta metoda okaże się jednak droższa niż korzystanie z jednego dostawcy VPN, ponieważ będziesz musiał ponieść koszt oddzielnych subskrypcji dla każdego dostawcy, z którego korzystasz.

Korzyści z podwójnego VPN

Jeśli chodzi o prywatność i bezpieczeństwo ruchu internetowego i tożsamości, podwójna sieć VPN oferuje pewne określone korzyści w następujący sposób:

  • Ochrona IP: Ponieważ podwójne połączenie VPN przypisuje dwa adresy IP na każdym z dwóch etapów routingu VPN, Twój prawdziwy adres IP jest ukrywany jeszcze skuteczniej niż konwencjonalne szyfrowanie VPN. Pierwszy serwer w łańcuchu podwójnej sieci VPN przypisze ci adres IP, który jest zupełnie inny niż ten, który jest przypisywany przez drugi serwer. W rezultacie każdy, kto próbowałby Cię śledzić online, straciłby orientację z powodu wielu zmian adresu IP podczas przesyłania danych przez sieć łańcuchową.
  • Bezpieczeństwo przed ujawnieniem: w przypadku przejęcia jednego z serwerów dostawców VPN przez władze, nadal nie będą one w stanie łatwo prześledzić niczego, ponieważ ruch jest przekierowywany przez dwa serwery. Nie stanowi to problemu, jeśli VPN w ogóle nie przechowuje żadnych poufnych dzienników, ale posiadanie śladu rozproszonego po wielu węzłach zapewnia lepszą prywatność.
  • Mieszanie protokołów: możesz przełączać się między dwoma różnymi protokołami, aby poprawić bezpieczeństwo online. Na przykład możesz użyć protokołu UDP, aby połączyć się z pierwszym serwerem i TCP, aby połączyć się z drugim serwerem.

Niektórzy blogerzy wspominają, że ważną podwójną siecią VPN jest to, że dodaje kolejną warstwę szyfrowania. To nie do końca prawda. Na przykład, jeśli dostawca używa AES-256 do szyfrowania, nadal pozostanie AES-256 bez względu na to, z iloma serwerami łączysz się jednocześnie.

Co więcej, dwukrotne szyfrowanie ruchu nie przynosi żadnej rzeczywistej korzyści, biorąc pod uwagę, że protokoły takie jak AES-256 są niezwykle silne i nie wymagają dalszej kryptografii, aby skutecznie odeprzeć ataki i przechwycenie ze strony hakerów.

Dlatego główna zaleta podwójnej sieci VPN wynika z faktu, że wielokrotnie zmienia ona Twój adres IP i umożliwia korzystanie z protokołów mieszanych. Operacje te przyczyniają się do wzmocnienia prywatności i anonimowości, ale dwukrotne zaszyfrowanie danych jest tylko sztuczką, która nie oferuje żadnej rzeczywistej wartości i nie jest czymś, co większość dostawców faktycznie robi, kierując ruch przez wiele przeskoków.

Wady podwójnego VPN

Double VPN ma kilka wad związanych z wydajnością, które mogą uczynić go niepożądanym dla wielu użytkowników VPN:

  • Niższe prędkości: przesyłanie danych przez wiele serwerów VPN i warstw protokołów z konieczności wiąże się z obciążeniem systemu sieciowego. Twoje dane będą musiały przebyć większą odległość, aby dotrzeć do tego samego miejsca docelowego, co spowoduje wolniejsze pingi i prędkość połączenia. Jeśli więc szybkość jest czymś, na co nie chcesz iść na kompromis, najlepiej unikać korzystania z podwójnej sieci VPN.
  • Większa moc obliczeniowa: konfiguracje Double VPN wymagają dużych zasobów i mogą wpływać na wydajność całego komputera lub urządzenia. Nie stanowi to problemu, jeśli Twoja sieć VPN oferuje wbudowaną funkcję multi-hoppingu, ale może poważnie wpłynąć na wydajność, jeśli używasz maszyny wirtualnej do skonfigurowania podwójnej sieci VPN.

Czy powinienem używać podwójnego VPN?

Niezależnie od zalet podwójnej sieci VPN, w większości przypadków jest to metoda połączenia wymagająca dużej ilości zasobów z zauważalnymi wadami wydajności. Mając to na uwadze, czy warto korzystać z podwójnych sieci VPN?

Jeśli należysz do jednej z tych kategorii, podwójna sieć VPN może być opłacalną opcją.

Dziennikarze

Jeśli jesteś pilnym dziennikarzem, przynajmniej kilka razy w swojej karierze obrazisz urzędników państwowych i polityków. Dziennikarze żyjący w reżimach, w których prasa jest tłumiona, powinni w szczególności przyjrzeć się rozwiązaniom zwiększającym prywatność, aby chronić siebie i/lub swoje źródła. Podwójna konfiguracja VPN może w tym pomóc.

Aktywiści/Protestujący

Opresyjne reżimy generalnie nie przyjmują życzliwie protestów przeciwko rządom i/lub instytucjom państwowym. Media społecznościowe ułatwiają aktywistom organizowanie protestów, ale monitorowanie i inwigilacja przez rząd jest stałym zagrożeniem dla ich bezpieczeństwa. Poprawa prywatności dzięki dodatkowej warstwie podwójnej sieci VPN staje się dość ważna w sytuacjach, w których nie można ryzykować ujawnienia danych osobowych, na przykład dla aktywistów planujących protesty.

Świadomość prywatności

Prywatność jest prawem demokratycznym i każdy obywatel zasługuje na zachowanie prywatności w swoim życiu. Nie ma powodu, dla którego jakikolwiek rząd lub haker miałby szpiegować Twoje zachowanie w Internecie i próbować uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Tak więc, jeśli chcesz chronić swoją prywatność, włączenie podwójnej sieci VPN sprawi, że będziesz mniej widoczny dla stron trzecich w sieci.

Najlepsze VPN, które oferują Double VPN

NordVPN

NordVPN jest jedną z niewielu sieci VPN, która oferuje funkcję Double VPN wbudowaną w swojego klienta. Funkcja Double VPN jest dostępna dla wielu platform, w tym Windows, Android i MacOS.

NordVPN oferuje również Onion over VPN, który łączy sieć Tor z tradycyjną konfiguracją VPN dla użytkowników, którzy chcą korzystać z obu typów topologii. Ogólnie rzecz biorąc, NordVPN to doskonały wybór ze względu na potężne połączenie szybkości, sieci serwerów, podwójnej sieci VPN i mnóstwa zaawansowanych funkcji.

Surfshark

Surfshark to kolejna sieć VPN, która już stała się wyjątkowym dostawcą. Oferuje podwójną funkcję VPN oznaczoną jako MultiHop, która łączy wiele serwerów, zapewniając użytkownikom dodatkową anonimowość i prywatność.

Funkcja multiprzeskoku Surfshark jest wbudowana w aplikacje macOS, Windows, iOS i Android. Jest łatwy w użyciu i zapewnia równowagę między szybkością a prywatnością. Poza tym Surfshark jest ogólnie wysoce skoncentrowaną na prywatności siecią VPN oferującą funkcje, takie jak blokowanie reklam i złośliwego oprogramowania, szyfrowanie AES-256 i wyłącznik awaryjny.

Użytkownicy, którzy chcą dużych prędkości i silnej prywatności, uznają Surfshark za godny wybór.

Wniosek

Double VPN oferuje ważne korzyści użytkownikom o wysokich wymaganiach dotyczących prywatności. Chociaż istnieje tylko kilku dostawców z wbudowaną funkcją podwójnego VPN, istnieje możliwość samodzielnej konfiguracji za pomocą metod opisanych powyżej.

Czy uważasz, że Double VPN jest opłacalną funkcją do ochrony prywatności, czy jest to przesada? Chętnie zapoznam się z Twoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy poniżej.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów